خانواده روناش

ما [روناش] هستیم؛

پیش از خدمات‌رسانی به فروشگاه‌های آنلاین و قبل‌ از کار با داده

[تیمی همدل]

#lifeatronash
ما ]روناش[ هستیم؛ ‌ ]تیمی همدل[

در گذر زمان

مسیر روناش در این سال ها

اردیبهشت

تصمیم گرفتیم یک سرویس برای ارسال پوش نوتیفیکیشن طراحی کنیم.

شهریور

لوگوی پوشه متولد و اولین پوش از طریق سرویس ما ارسال شد.

۱۳۹۴ هزار و سیصد و نود و چهار

عضو سه استارتاپ برتر الکامپ

مهر

به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شدیم.

آذر

به عنوان یکی از سه استارتاپ برتر الکامپ شناخته شدیم.

۱۳۹۵ هزار و سیصد و نود و پنج

خرداد

در راستای مسئولیت اجتماعی، فروشگاه برکت را راه انداختیم.

دی

مسابقه بزرگ داده کاوی با استفاده از کلان داده ها به نام دکا را راه اندازی کردیم.

۱۳۹۶ هزار و سیصد و نود و شش

اسفند

پوشه در اپلیکیشن های مختلفی روی تلفن همراه بیش از ۳۳ میلیون ایرانی نصب شد.

نصب پوشه روی بیش از 33 میلیون تلفن همراه

۱۳۹۷ هزار و سیصد و نود و هفت

نقشه ایران

دی

بخشی از محصول را واگذار کردیم و محصول را متناسب با مشتریان کسب و کاری توسعه دادیم.

بهمن

تصمیم گرفتیم محصول را برای مشتریان خارجی توسعه دهیم و اولین محصول خارجی را ارائه کردیم.

۱۳۹۸ هزار و سیصد و نود و هشت

خرداد

کل محصول پوشه را واگذار کردیم و مسیر تازه ی ارائه ی خدمات به سایت های فروشگاهی خارجی را انتخاب کردیم.

بهمن

در مسیر تازه موفق بوده ایم، در مسیر رشد هستیم و به آینده امیدواریم.

۱۳۹۹ هزار و سیصد و نود و نه

فرهنگ سازمانی

باهم صمیمی هستیم، به هم کمک می‌کنیم و سعی می‌کنیم حالمان در زندگی شخصی و کاری خوب باشد

آدم ها مهم اند

معتقدیم بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که همه از محیط و کاری که انجام می‌دهیم خوشحال باشیم؛ در همین راستا در دوران کرونا سلامتی بچه‌ها را اولویت قرار دادیم و دورکار شدیم

تصویرسازی نمونه
تصویرسازی نمونه

صمیمی هستیم

سعی می‌کنیم در ارتباط روزمره و کاری‌مان شفاف باشیم، درمورد بهتر شدن کار همدیگر پیشنهاد می‌دهیم و قبلا از نزدیک و حالا بیشتر مجازی دورهم جمع می‌شویم و تجربیات‌مان را به اشتراک می‌گذاریم

رشدمان متوقف نمی شود

یاد می‌گیریم، خودمان را به‌روز نگه می‌داریم و برای رسیدن به هدف‌های شخصی و جمعی‌مان دست از تلاش نمی‌کشیم

تصویرسازی نمونه
تصویرسازی نمونه

کیفیت برایمان مهم است

سعی‌مان بر این است که هر کاری را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم و بهترین نتیجه را به دست آوریم. به طور مستمر نتیجه‌ی کارها را ارزیابی می‌کنیم، به هم بازخورد می‌دهیم و به‌روز می‌کنیم

ما در روناش چه کارهایی...

انجام نمی دهیم

سرسری انجام دادن کارها

در دسترس نبودن در دوران دورکاری

بی توجهی به تلاش هم تیمی ها

سمی کردن محیط کار به جای بازخورد های سازنده و دوستانه

انجام می دهیم

دورکاری

دورهمی های مجازی و حقیقی

توجه به جزئیات

قدردانی از تلاش هر فرد و تیم